İzmir 1 Şubesi

Ağustos ayı İl Divan Toplantımızı yaptık

Toplu sözleşme, eğitim gündemi ve sendikal faaliyetler üzerine istişarelerde bulunulan toplantımıza Şube Yönetim Kurulumuz ve İlçe Temsilcilerimiz katıldı.

Şube Başkanımız Ali Kaya 6. Dönem Toplu Sözleşme’de elde edilen kazanımların kamu görevlileri açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’deki örgütlülük ve emek adına bir milat oluşturduğunu ifade etti.

Mali haklar yönüyle maaş ve ücretlere ilişkin oransal artış bakımından toplu sözleşme tarihinin en yüksek toplam oranını, en yüksek yıllık oranını ve en yüksek dönemlik oranlarını içerdiğini vurgulayan Başkanımız, “Memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren 6.Dönem Toplu Sözleşme, genelde ve 11 hizmet kolunda mutabakatla sonuçlandı. Memur maaşlarında 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 26 oranında bir artış gerçekleşecek. Oransal zammın yanı sıra birçok yeni kazanım üzerinde de mutabakata vardık. Bunun yanı sıra toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL’ye yükselttik. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunda büyük aşama kaydettik. Genel Merkezimiz mevcut çalışmaları bakanlıkla birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayıp meclise gönderecek” ifadelerini kullandı.

Aşı olmayan eğitim çalışanları için haftada iki defa PCR testi zorunluluğunun eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar vereceğini, kurum içi çalışma barışını bozacağını belirten Başkanımız, “AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin ihtiyari olmayan tıbbi bir müdahale olarak zorunlu aşının özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiğine dair kararları ortadayken, eğitim çalışanlarının mesleklerini ifasının, kamu hizmetinin yerine getirilmesinin haftada iki defa PCR testi yaptırma şartına bağlanması, dolaylı yoldan aşı zorunluluğu dayatılması ve bu suretle temel insan haklarının ihlali niteliğindedir” açıklamalarında bulundu.

Sahadan gelen taleplerin belirlenmesi ve Toplu Sözleşme sürecine ilişkin çalışmaları dolayısıyla Şube Yönetim Kurulumuza ve İlçe Temsilcilerimize teşekkürlerini ileten Başkanımız, yeni eğitim-öğretim yılının da hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme’de elde ettiğimiz kazanımlar

-Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmenlik/sınıf veya şube sorumluluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

-Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık
Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık.

-Öğretmenevi yöneticilerinin aylık karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık
Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık.

-Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık
Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

-Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesini sağladık.

-RAM’larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin 18 saate çıkarılmasını sağladık
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.

-Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamını sağladık
Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gereken ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.

-Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık.

-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık
Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL’ye, 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkardık.

-Belletmenlere ilave ek ders ücreti artışı sağladık
24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretini 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

-Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağladık
Nöbet tutan belletmen öğretmenlerin aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık.

-Eğitim Kurumu yöneticilerinin de belletmenlik görevi almalarını sağladık
Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri hâlinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık.

-Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesini sağladık
Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 7, doktora yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesini sağladık.

-DYK’lardagörev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık
Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

-Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesini sağladık
1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık.

-Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını sağladık
Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde verilecek ek ders görevindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını, bu çerçevede ilave 4 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

-Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık
Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık.