İzmir 1 Şubesi

Üyelerimizin Yoğun Katılımıyla Buca Teşkilat Buluşmamızı Gerçekleştirdik

Buca Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Teşkilat Buluşması Toplantımız Şube Başkanımız Ali Kaya, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Büro Memur-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Mucip Uludağ, Bem-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, Şube Sekreterimiz Ali Bilgiç, Şube Başkan Yardımcılarımız Alper Özcan, Hasan Vermez, Musa Gürbüz, Buca Temsilcimiz Murat Işkın, Buca Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada eğitim gündemi, toplu sözleşme kazanımları ve eğitim çalışanlarının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Teşkilat buluşmamızda konuşan Şube Başkanımız Ali Kaya 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde verilen emeklerin ve dökülen alın terinin boşa gitmediğini vurguladı. Manipülasyon yapmak isteyenlere karşı eğitim çalışanlarının gerçeği gördüğünü belirten Başkanımız, “Karalama kampanyaları ne kadar hızlı olsa da gerçekler eninde sonunda gün yüzüne çıkıyor. Kazanımlarımız anlaşıldıkça üye sayımız artmaya devam edecek, örgütlülüğümüz daha da güçlenecektir” dedi.

Yakıp yıkmadan, toplumsal huzuru bozmadan, insani bir zeminde hak arama mücadelesi vererek sendikacılığa yeni bir soluk getirdiklerini söyleyen Başkanımız, “29 yıldır ülkemizin daha demokratik, daha özgür olması, eğitim alanındaki ve çalışma hayatındaki engellerin, yasakların kaldırılması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında pek çok sorunu çözüme kavuşturduk ve başörtüsü gibi birçok yasağın tarih olmasını sağladık. Birler, onlar ile başladığımız bu yolda yasaklara ve hak ihlallerine karşı mücadelemiz, kazanıma dönüşen söylem ve eylemlerimiz, eğitime yönelik çalışmalarımız, sorunların çözümüne ilişkin ısrarımız ile İzmir'de 12 bin Türkiye genelinde ise 428 bin üye ile yetkili sendika sıfatımızı sayısal olarak kendimizle yarışarak sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 6. Dönem Toplu Sözleşme’de, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda; ek ders ücretlerinin yüksek lisans yapmış olan eğitimcilere yüzde 7, doktora yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesi, halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesi, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesi, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi kazanımları başta olmak üzere, 21 yeni kazanım elde ettik. Tüm bunlar sizlerin de katkısıyla örgütlü bir güç olarak ülkemiz ve eğitim çalışanlarımız adına hep daha iyisini hedefleyerek yaptığımız çalışmalar sonucunda oldu” ifadelerini kullandı.

6. Dönem Toplu Sözleşme’de en önemli kazanımlardan biri olan toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlenmenin çalışma hayatındaki öneminin güçlendiğini vurgulayan Başkanımız, “Örgütlü gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar, toplu sözleşme sürecinde 20 Bin’e yakın üyemiz ile Ankara’da yaptığımız eylem, çalışma hayatında örgütlenmenin önemini bir kez daha göstermiştir. 134 TL’den 400 TL’ye çıkan toplu sözleşme ikramiyesi kamuda örgütlenmenin önemini perçinledi, sendikalı olmanın farkını ortaya koydu. Önümüzdeki önemli konulardan biri de adaletsiz kazanım dağılımına sebep olan, örgütlü olanın hakkını tam olarak teslim etmeyen 4688 sayılı Kanun. Kanunda ivedilikle değişiklik yapılması için talebimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda da önemli bir karara imza attıklarını ve çözüme yaklaştıklarını belirten Başkanımız bakanlıkla birlikte çalışılarak 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Okullara Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınan personelin yeterli olmadığını dile getiren Başkanımız, "Eğitim kurumlarında temizlik konusu günümüzde belki de hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir. Yüz yüze eğitimin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde yürütülebilmesi için okulların temizlik ve personel ihtiyacı eksiksiz bir şekilde karşılanmalı, eğitim çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilmelidir. Okul yönetimleri fedakârlık gösteriyorlar fakat yeni bir destek verilmesini bekliyorlar. Yetkililer bu beklentiye duyarsız kalmamalı, ihtiyacın karşılanması için adım atmalıdır” şeklinde konuştu.

Öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim-öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanununa kavuşturulması konusunun artık daha fazla ötelenmemesi gerektiğini de kaydeden Başkanımız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun olmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir."

Kurulduğu yıldan günümüze kadar Eğitim-Bir-Sen’in pek çok sorunu çözüme kavuşturduğunu söyleyen Başkanımız elde edilen tüm kazanımların örgütlü güçleri ve omuz omuza vermeleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek alandaki tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

Buca Temsilcimiz Murat Işkın ise, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçede her geçen yıl üye sayılarını arttırarak devam ettiklerinin altını çizen Işkın yetkiyi perçinlediklerini vurguladı.