Mahkeme: Norm fazlası atamalarında öğretmenin tercihi dikkate alınmalı


493 | 25.06.2020
| |

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube olarak tercihi alınmaksızın başka bir okula resen ataması yapılan üyemiz için açtığımız davayı kazandık.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Sınıf Öğretmenliği branşında öğretmen olarak görev yapmakta iken norm fazlası olduğundan bahisle bir ilkokula atanmasına ilişkin “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10/07/2019 tarih ve 13280534 sayılı işleminin; norm kadro fazlası olarak belirlen öğretmenlerin öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacağı” hükmü mevzuatta açık olmasına rağmen idare tarafından üyemizin tercihi alınmaksızın başka bir okula resen atamasının yapıldığı, kamu yararı gözetilmeksizin işlem tesis edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçeleriyle reddini istediğimiz duruşmada işlemin iptaline karar verdi.

Bu karar çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10/07/2019 tarih ve 13280534 sayılı işlemin belirttiği üzere il içi alanlarda norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihler de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. Atamalar yapılırken üyelerimizin tercihi alınmaksızın resen atamanın yapılması durumunda mahkeme kararıyla iptal edileceği açıktır.

Mahkeme kararı için;

/ebs_files/files/Mahkeme%20Karar%C4%B1(1).pdf

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top